VelkommenPriserKunderKontaktEnglish

Det nedenstående eksempel på en oversættelse er et uddrag af eget manus og ikke en udført opgave, da der naturligvis er fuld fortrolighed på udførte opgaver.


     FADE IN:

     EXT. KONTORBYGNING - AFTEN

     Stor og upersonlig, med hundredevis af vinduer, der 
     alle synes som tomme øjenhuler i et kranie. Regnen og 
     den fjerne torden gør ikke bygningen mere charmerende.

     En mand iklædt en lang frakke, med kraven godt oppe om 
     ørerne og skjulende noget under frakken, skynder sig 
     over gaden og ind i læ gennem bygningens hovedindgang.

     INT. VENTEVÆRELSE - AFTEN

     På ruden i døren til venteværelset står med 
     spejlvendte bogstaver:
     
              DOKTOR ERIK FRIIS
                 PSYKOLOG

     Døren går op og ind træder manden i den lange frakke, 
     ERIK FRIIS (55). Hans hår er vådt og klæber mod hans 
     pande. Han ryster det værste vand af frakken og går op 
     til den kvindelige SEKRETÆR (45) bag skranken. Hun 
     smiler drillende.

                 SEKRETÆR
          Regner det?

     Han ignorer spørgsmålet og placerer den pose, som han 
     har holdt i læ under frakken, på skranken.

                 FRIIS
          Jeg troede det var meningen, at min 
          sekretær skulle hente mad til mig og 
          ikke omvendt.

                 SEKRETÆR
          Der kan du bare se - du lærer noget 
          nyt hver dag.

     Nu smiler han også. De er vant til at drille hinanden. 
     Han finder en papbeholder med mad frem fra posen og 
     stiller den foran hende.

                 FRIIS
          En omgang blandet ris-ret med sur-sød 
          sovs og forårsruller. Velbekomme.

     Hun dufter til maden.

                 SEKRETÆR
          Mange tak.

     Han kigger bare på hende. Smilende. Men siger ikke 
     noget. Et par sekunder tikker forbi. Hun sender ham et 
     spørgende blik. Nu er det hans tur til at smile 
     drillende.

                 FRIIS
          Har du tænkt dig at betale for det 
          eller skal jeg bare trække det i din 
          løn?

     Hun skubber maden til side og læner sig indover 
     skranken, så han har frit udsyn til hendes... 
     attributter.

                 SEKRETÆR
              (dæmpet stemme)
          Det kunne også være, at vi kunne 
          finde en helt tredje måde at klare 
          det på.

     Han læner sig også indover skranken.

                 FRIIS
              (dæmpet stemme)
          Det ved jeg nu ikke. Det er jo mange 
          penge, det drejer sig om. 65 kroner. 
          Eksklusiv de ekstra forårsruller. Vi 
          taler om mindst et par timer her.

                 SEKRETÆR
              (dæmpet stemme)
          Det er en aftale. Du plejer jo 
          alligevel ikke at holde mere end en 
          halv.

                 FRIIS
              (dæmpet stemme)
          Av.
              (beat)
          Er der nogen, der har ringet, mens 
          jeg var ude og jage føde?

                 SEKRETÆR
          Din kone ringede for at høre, hvornår 
          du kommer hjem.

     Friis retter sig op. Det flirtende smil forsvinder fra      
     hans læber.
     FADE IN:

     EXT. OFFICE BUILDING - EVENING

     Large and impersonal, with hundreds of windows that 
     all resemble the empty eye sockets of a skull. The 
     rain and distant thunder only add to the building's 
     lack of charm.

     A man in a long coat, with the collar pulled up over 
     his ears and hiding something under his coat, quickly 
     crosses the street and disappears inside the building.

     INT. WAITING ROOM - EVENING

     Mirrored letters on the glass door to the waiting room 
     spell out:    
     
                ERIK FRIIS
             CLINICAL PSYCHOLOGIST

     The door swings open and the man in the long coat, 
     ERIK FRIIS (55), steps inside. His hair is wet and 
     clings to his forehead. He shakes the rain off his coat 
     and walks up to the female SECRETARY (45) behind the 
     counter. She gives him a teasing smile.

                 SECRETARY
          Is it raining?

     He ignores the question and places the bag he was 
     hiding underneath his coat on the counter.

                 FRIIS
          I was under the impression that my 
          secretary was supposed to fetch me 
          food and not the other way around.

                 SECRETARY
          Well, you learn something new every 
          day, don't you?

     Now he's smiling as well. They're used to teasing each 
     other. He pulls a box of food out of the bag and 
     places it in front of her.

                 FRIIS
          One order of mixed rice with sweet-
          and-sour sauce and spring rolls. Bon 
          Appétit.

     She smells the food.

                 SECRETARY
          Mmmm. Thank you.

     He just looks at her. Smiling. But doesn't say a word. 
     A few seconds tick by. She looks at him questioningly. 
     Now he's got a teasing smile on his lips.

                 FRIIS
          Are you going to pay for that or 
          should I just deduct it from your 
          pay?

     She pushes the food out of the way and leans against 
     the counter, giving him an unhindered view of her... 
     female attributes.

                 SECRETARY
              (sotto voce)
          There might be another way I can 
          repay you.

     He leans against the counter as well.

                 FRIIS
              (sotto voce)
          I'm not so sure about that. This 
          isn't small change, you know. It's 
          ten bucks. And that's not counting 
          the extra spring rolls. We're 
          talking at least a couple of hours 
          here.

                 SECRETARY
              (sotto voce)
          You've got yourself a deal. You 
          usually don't last longer than half 
          an hour anyway.

                 FRIIS
              (sotto voce)
          Ouch.
              (beat)
          Did anybody call while I was out 
          hunting for food?

                 SECRETARY
          Your wife called, asking when 
          you'd be home.

     Friis straightens himself up. The flirtatious smile       
     fades from his lips.